ArguSys Software
Katalog > Holtery

Náhled produktu

Lze koupit tři úrovně (verzi) vyhodnocovacího programu:

 

Nejnižší úroveň je ArguSys ER, pro záznam dění (Event Recorder). Tento program ukazuje jen extra stahy (extra beats), dlouhé stahy (long beats), asystoly, ST-dění (ST events) a označení pacienty.

Poskytuje textové shrnutí o počtu stahů a o jejich časovém rozložení, dále různé statistické hodnoty.

Ukáže krajní hodnoty, tj. největší a nejnižší hodnoty HR, nejdelší děj RUN, maximální hodnoty VES a SVES HR a největší ST rozdíly.

Lze prohlédnou trendy HR a ST, resp. VES. V trendu HR lze vidět maximum, minimum a průměr za minutu.

Kardiologické děje během registrace lze prohlédnout v následujících skupinách:

Dění VES, dění SVES, stahy LONG a dění ST. Ve všech čtyřech tabulkách lze vidět různé dění, jejichž místa ukazují krátké červené čárky nad registrátem. Kliknutím myší na tyto čárky se v dolní části obrazu objeví časový průběh dění.

Program poskytuje širokou pomoc při editaci nálezu. Lze vybrat z předem nastavených formátů, ale lze vytvořit i vlastní formát. Je možné vložit do zprávy text diagnózy vytvořené i textovým editorem.

 

Další úroveň je ArguSys FD Basic. Tato verze obsahuje všechny služby ArguSys ER, ale kromě toho lze prohlížet i celý 24-hodinový záznam (full disclosure). Vybrané části 24-hodinového záznamu lze umístit i do správy (nálezu). Je důležité vědět, že když někdo již pracoval s programem ArguSys ER, pak později rozšířil (upgradoval) svůj program na ArguSys FD Basic, pak staré záznamy lze hodnotit s novým programem na nové úrovni, to znamená, že lze prohlížet celé 24-hodinové EKG křivky starých záznamů.

 

Vyhodnocovací program ArguSys FD Clinic obsahuje všechny služby ArguSys FD Basic, ale kromě toho poskytuje hodně dalších možností. To jsou např. analýza HVR v časové a frekvenční závislosti, analýza ST, analýza aktivity pacemakeru, trend QT, analýza fibrilace síní a analýza artefaktů. Tyto vyhodnocovací možnosti dávají značně více informací, než služby ArguSys FD Basic.

Další velmi důležitou službou je možnost překlasifikace stahů. Je možné překlasifikovat jediným pohybem jednotlivé stahy, podskupiny stahů nebo celou skupinu stahů, jestli lékař nesouhlasí rozhodnutím programu. To má velký význam hlavně při velkých šumech nebo vlivech pohybů, kde šumivé signály mohou ovlivnit (oklamat) vyhodnocovací program.

Na této úrovni již lze modifikovat i kritéria rozhodnutí, to znamená, že uživatel si může rozhodnout co považuje za předčasné, za pozdní, nebo za extra stahy z jiných důvodů. Ale touto možností je třeba zacházet velmi opatrně, protože parametry původního nastavení byly určení na základě dlouholetých zkušeností a výzkumů.

Podrobné informace

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!


METRIMPEX Praha s.r.o. ukončila aktivní činnost prodeje zdravotnického matriálu v České republice.

Tato stránka slouží pouze jako archiv pro ty, které hledají informace o dříve dodávaných produktech.

Bohužel nejsme schopni jednotlivě odpovídat na otázky ohledně produktů.

Děkujeme za pochopení.